Vervolgaanpak verwijderen asbestdaken

Nieuwsbericht | 14-10-2019 | 08:07 Een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken. Daarmee komt het kabinet vandaag, nadat een eerder wettelijk verbod niet doorging. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De opgave om asbest uit onze omgeving te verwijderen blijft onverminderd relevant, ook zonder wettelijk verbod. Het plan bevat…

meer lezen

Reactie van de staatssecretaris van SZW nav publicatie ‘Inzichten voor proportioneel asbestbeleid’

Nieuwsbericht | 27-03-2019 | 14:41 Staatssecretaris Van Ark reageert n.a.v de publicatie ‘Inzichten voor proportioneel asbestbeleid’ van TNO, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, en Crisislab (februari 2019). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Aedes, vereniging van woningcorporaties, en van de woningcorporaties Talis te Nijmegen, Mitros te Utrecht, Vestia te Rotterdam…

meer lezen

Kamerbrief straalgrit

Kamerbrief straalgrit Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de rapporten van TNO en RIVM over mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling van werknemers en omwonenden aan asbestvezels afkomstig van werkzaamheden met verontreinigd straalgrit van Eurogrit B.V. en informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de onderzoeken van…

meer lezen

Beantwoording Kamervragen over onderzoek blootstelling asbestvezels

Beantwoording Kamervragen over onderzoek blootstelling asbestvezels Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over uitstel van het verschijnen van het onderzoek naar de blootstelling aan asbestvezels bij werkzaamheden met straalgrit. Datum: 6-11-2018 Download Beantwoording Kamervragen over onderzoek blootstelling…

meer lezen